Dự án: nhà phố
Địa chỉ: Nghi Tàm – Quảng An – Tây Hồ – Hà Nội
Quy mô: 3 phòng ngủ