Dự án: Nhà phố hiện đại

Quy mô: 3,5 tầng x 90m2/sàn