Dự án: Villa Thanh Hoá
Quy mô: 3 tầng
Vật liệu: Gỗ thịt kết hợp MDF