Thiết kế thi công phòng làm việc chủ tịch

Quy mô: Phòng chính, phỏng nghỉ trưa
Chất liệu: Gỗ tự nhiên kết hợp MDF An Cường

Tìm hiểu Quy trình làm việc