Thuộc mặt bằng căn 06 – tháp B tại dự án Moonlight