✶ Dự án | Thiết kế & thi công nội thất Bi A Sam Billiards 1 – Minh Khai
✶ Phong cách | Hiện đại
✶ Diện tích | 1300 m2 
✶ Quy mô | 72 bàn