✶ Dự án | Thiết kế & thi công nội thất Bi A Nguyễn Khang – Cầu Giấy – May Billiards
✶ Phong cách | Hiện đại